Obchodní podmínky

Základní obchodní informace

 • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.
 • Objednávky jsou potvrzovány formou e-mailové zprávy zaslané na e-mail zákazníka vyplněný při registraci či objednávce.


Kontakty

 • Telefon.: +420 606 180 352 (Provozní doba infolinky 11.00 - 17.00)
 • E-mail: help@racelife.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). Ostatní ujednání jsou smluvního charakteru a zasláním objednávky jsou považovány za Kupujícím akceptovaná.
 2. "Prodávající" je Filip Ikonomidis, Pujmanové 888/13, 14000, Praha 4 IČ.: 73168050, DIČ: CZ8002144843
 3. "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.
 4. Zboží může být objednáno osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese www.racelife.cz
 5. Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím, tj. osobním odběrem na sjednaném místě nebo poštovní přepravou 

2. Záruční podmínky

 1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
 2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY. Součástí obchodního balíku je i písemné prohlášení Kupujícího, že od smlouvy odstupuje a udání způsobu vrácení kupní ceny včetně spojovacích čísel (číslo účtu, adresa pro zaslání poštovní poukázkou).

3. Vyřízení Reklamace

 1. Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutí k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY. Pokud je Zboží Prodávajícímu předáno v porušeném transportním obalu, je oprávněn Zboží nepřevzít.
 4. Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

4. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Reklamace a vrácení zboží vyřizuje:
RaceLife CZ
Lounských 848/1, 14000, Praha 4

 

5. Zrušení objednávky ze strany www.racelife.cz

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: · zboží se již nevyrábí nebo nedodává · změnila se výrazným způsobem cena

 

6. Úhrada zboží

V současné době je možné zboží hradit:

 • DOBÍRKOU - při převzetí zásilky (DPD)
 • HOTOVĚ/KARTOU - při osobním odběru
 • PLATBA PŘEDEM - převodem na účet číslo 1338585012/3030 (Air Bank a.s.)

Dodací lhůta

Zaslání zboží na dobírku.
Zboží je doručeno do 14 pracovních dnů po objednání (pokud je zboží skladem v ČR, obdržíš svoji objednávku díky aktuální situaci COVID-19 během 7 - 10 den od objednání). Pokud z nějakého důvodu, není možné dodržet dodací lhůtu, je zákazník informován.

Zpět na úvodní stránku